Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu, na którym uzyskałam tytuł lekarza w 2006r. Specjalizację z pediatrii odbyłam w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W 2016r. zdałam pozytywnie egzamin specjalizacyjny z pediatrii.

Od 2008r. nieprzerwanie pracuję w Poradni Lekarza Rodzinnego, dzięki czemu zdobyłam duże doświadczenie w pracy z małymi pacjentami.

Dzięki zaufaniu, którym darzą mnie rodzice moich małych Pacjentów, kilkukrotnie byłam nominowana przez nich do plebiscytu Hipokrates Wielkopolski.

Aktywnie uczestniczę w konferencjach naukowych, kursach i zjazdach oraz poszerzam swoją wiedzę o najnowsze informacje ze świata medycyny poprzez m.in. prenumeratę czasopism medycznych oraz zagraniczne portale naukowe.

Dzięki pracy w klinice oraz w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej posiadam nie tylko wiedzę i doświadczenie z zakresu przypadków klinicznych, ale także w zakresie codziennych kontaktów z pacjentami i rozwiązywania ich problemów.

Uwielbiam pracę z dziećmi i moim celem zawodowym jest niesienie im pomocy.